Kære Alle


Tak for en god generalforsamling, samt en hyggelig aften efter generalforsamlingen.


Mange af jer som var tilstede ved generalforsamling observerede måske, snak omkring indbetaling af ejer bidrag. Der var samtidig en del snak og misforståelse omkring, om det skulle være SHS/Helene som ikke havde sørget for en overførelse af penge.
Jeg vil her kraftigt understrege at SHS/Helene ingen del havde i den misforståelse.


For at vi fremadrettet skal undgå sådanne misforståelser, må bestyrelsen bede om at ejer bidrag betales i enten Danske kroner eller Euro til henholdsvis vores danske konto eller vores eurokonto. Altså kun betale ejer bidrag i danske kroner eller euro.


Med Venlig Hilsen
På bestyrelsens vegne
Søren Hansen

 

 

 

Kontakt

Søren K Hansen E6
skh@skhweb.dk